Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

stillwaitingforsth
16:52
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"

October 20 2017

stillwaitingforsth
11:06
2651 83de 420
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
stillwaitingforsth
11:02
3848 93c4 420
Reposted fromoblivions oblivions viazapominanie zapominanie
stillwaitingforsth
11:00
7933 3440 420
stillwaitingforsth
10:57
stillwaitingforsth
10:57
Reposted fromtfu tfu viazapominanie zapominanie

April 22 2015

stillwaitingforsth
20:15
9517 4950 420
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
20:13
8687 8719 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazapominanie zapominanie

April 20 2015

stillwaitingforsth
16:19
stillwaitingforsth
16:18
8846 2b9b 420

April 18 2015

stillwaitingforsth
21:50
5063 a54b 420
Reposted fromuhuhu uhuhu viawszystkodupa wszystkodupa
stillwaitingforsth
19:06
Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromzielono zielono viawszystkodupa wszystkodupa
stillwaitingforsth
19:05
0585 9be9 420
Janusz Korczak
stillwaitingforsth
19:02
6428 6634 420
Reposted fromnotnow notnow viawszystkodupa wszystkodupa
18:59
4380 60a0 420
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaszydera szydera
stillwaitingforsth
18:50
Często najlepsze chwile w życiu to te, kiedy nic nie robisz, tylko zastanawiasz się nad swoim istnieniem, kontemplujesz różne sprawy. I tak kiedy na przykład mówisz, że wszystko nie ma sensu, to nie może do końca nie mieć sensu, bo przecież jesteś świadom, że nie ma sensu, a twoja świadomość braku sensu nadaje temu jakiś sens. Rozumiecie, o co mi chodzi? Optymistyczny pesymizm.
— Charles Bukowski
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
18:48

April 16 2015

stillwaitingforsth
14:07
3965 2024 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viacatchthemoment catchthemoment
stillwaitingforsth
14:00
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding, Bridget Jones. Szalejąc za facetem
stillwaitingforsth
13:59
7164 5475 420
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl